Hoe werken Bach Bloesems

Elke Bach bloesem heeft zijn eigen gemoedskenmerken, deze zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen.

Als je graag wil weten wat de kenmerken zijn kan je hieronder een beschrijving van de kenmerken vinden.

Kenmerken

Hoofdgroep 1 angst

Rock rose: paniek, schrik, angst

Mimulus: angst voor bekende dingen, verlegenheid

Cherry plum: vage angst, angst voor controleverlies

Red chestnut: overbezorgd

Aspen: vage angst, onbekende angsten

Hoofdgroep 2 onzekerheid

Cerato: onzeker (twijfelen aan eigen oordeel), weinig zelfvertrouwen

Scleranthus: besluiteloosheid (kiezen uit 2 keuzes), onzeker

Gentian: moedeloosheid, neerslachtig

Gorse: wanhoop, moed opgegeven, neerslachtig

Hornbeam: lusteloos, maandag ochtend gevoel

Wild oat: ware doel in het leven nog niet gevonden, eeuwige zoeker, besluiteloosheid

Hoofdgroep 3 onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden

Clematis: dromerigheid, afwezigheid (onvoldoende aanwezig in het hier en nu)

Honeysuckle: heimwee, leven in het verleden (verleden wordt geïdealiseerd)

Wild rose: apathisch, lusteloos, berusting

Olive: uitputting zowel fysiek als mentaal, moeheid, hangerig

White chestnut: doormalen, onrust

Mustard: zwaarmoedig zonder aanwijsbare reden, depressie

Chestnut bud: fouten herhalen, hardleers

Hoofdgroep 4 eenzaamheid

Water violet: afstandelijk, gereserveerd (isolement), trots

Impatiens: ongeduldig, snel geïrriteerd, prikkelbaar, hyperactief

Heather: aandacht eisen (te veel over zichzelf praten), egocentrisch

Hoofdgroep 5 overgevoeligheid voor invloeden en denkbeelden

Agrimony: conflicten vermijden (handhaven van harmonie), geforceerde vrolijkheid

Centaury: moeite om voor zichzelf op te komen, gehoorzaam

Walnut: moeite met veranderingen (zelf gekozen), weinig wilskracht en doorzettingsvermogen

Holly: jaloers, nooit tevreden, afgunst, haat, nijd, achterdocht

Hoofdgroep 6 moedeloosheid en wanhoop

Larch: bang om te falen, weinig zelfvertrouwen in eigen kunnen

Pine: schuldgevoelens, altijd verontschuldigen (zelfs voor andermans fouten)

Elm: uitgeput, te veel hooi op de vork nemen (druk en verantwoordelijkheid niet meer aankunnen)

Sweet chestnut: radeloos, wanhopig, diep ongelukkig, geen uitweg meer zien

Star of bethlehem: ernstige schok, psychische shock, hysterie, trauma, verdriet

Willow: onrechtvaardig behandeld, achterdocht (te kort gedaan), verbitterd, wrok

Oak: altijd door blijven gaan, weigeren op te geven, moeheid (geen kracht meer om te vechten)

Crab apple: negatief zelfbeeld, ongelofelijk perfectionistisch, gevoel van onreinheid

Hoofdgroep 7 overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Chicory: bezitterig, behoefte om nodig te zijn, aandachteisen

Vervain: overdreven enthousiasme, anderen tot hun zienswijze willen bekeren, prestatiedrang

Vine: erg zelfverzekerd (dominant), overheersend, ander zijn wil opleggen

Beech: weinig empathisch, arrogant, gevoel van superioriteit

Rock water: perfectionistisch, idealistisch, onmogelijke doelen nastreven, starheid

Rescue

Cherry plum: vage angst, angst voor controleverlies

Clematis: dromerigheid, afwezigheid (onvoldoende aanwezig in het hier en nu)

Impatiens: ongeduldig, snel geïrriteerd, prikkelbaar, hyperactief

Rock rose: paniek, schrik, angst

Star of bethlehem: ernstige schok, psychische shock, hysterie, trauma, verdriet

Omschrijving

Agrimony

Nederlandse naam: Agrimonie
Botanische naam: Agrimonia eupatoria
Hoofdgroep: overgevoeligheid voor invloeden en denkbeelden
Kernwoorden: conflicten vermijden (handhaven van harmonie), geforceerde vrolijkheid

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die doorgaans erg gezellig en vriendelijk zijn. Ze komen niet vaak voor zichzelf op, zelfs niet als ze benadeeld worden. Ze kunnen heel veel van anderen pikken en het gevoel van ongemak wegstoppen. Ze kunnen moeilijk overweg met spanningen, ze trekken zichzelf dan het liefste terug. Harmonie is zo belangrijk dat alle disharmonie als stress wordt ervaren. Het wegstoppen van negatieve gevoelens kan lichamelijke klachten geven zoals stijfheid in het lichaam.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die doorgaans vrolijk en blij zijn. Ze verbergen hun gevoelens achter een opgewekt gezicht waardoor anderen niet op de hoogte zijn van hun innerlijke spanningen. Ze hebben last van hun innerlijke onrust maar ze blijven hun gevoelens verbergen achter een glimlach waardoor ze gemakkelijk voorbij gaan aan zorgen en ziektes.

Ze vinden het belangrijk dat er harmonie is in het leven zowel privé als zakelijk. Het is belangrijk dat alles van een leien dakje verloopt wat natuurlijk zelden het geval is. Ze zijn graag in gezelschap zodat ze afleiding hebben van alle gevoelens en gedachtes, want ze weten niet hoe ze hier mee om moeten gaan. Er kan een verslaving zijn ontstaan om de gevoelens uit de weg te gaan.

Remedie:

Agrimony brengt het gevoelsleven weer terug. De gevoelens worden niet langer verborgen achter vriendelijkheid of een opgewekt gezicht. Een innerlijke vrede ontstaat waardoor er acceptatie is voor de mindere kanten van het leven. Er wordt gecommuniceerd over gevoelens en confrontaties worden aangegaan.

Aspen

Nederlandse naam: Esp
Botanische naam: Populus tremula
Hoofdgroep: angst
Kernwoorden: vage angst, onbekende angsten

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die gevoelig en wat onzeker zijn. Ondanks dat er geen aanleiding voor is verwachten ze ellende. Ze zijn afwachtend en snel bezorgd waardoor nieuwe ervaringen opdoen moeilijker is. Dit omdat ze bij voorbaat al verwachten dat er iets engs zal gebeuren. Tijdens het slapen zijn ze vaak gespannen, heftig dromen is ook een teken dat er geen ontspanning is. Er kunnen ineens angst verschijnselen ontstaan zonder een duidelijke oorzaak. Angst voor een bepaalde plek buiten of binnen kan onverwachts ontstaan, verstijven van het lichaam of zelfs bibberen geeft aan dat het dier zich niet op zijn gemak voelt op deze plek. Vaak zijn dit dieren die meer waarnemen dan onze vijf zintuigen kunnen.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die last hebben van onbekende angsten, vrees, ontzetting of een akelig voorgevoel. Ze kunnen de angst niet uitleggen of de oorzaak van de angst niet identificeren. Ze kunnen zonder enige reden in paniek raken, er kan sprake zijn van angstaanvallen of dwanggedachten. Soms is de angst alleen te benoemen als ongerustheid, een vaag voorgevoel dat er iets ergs gaat gebeuren. Ze hebben geen argumenten om deze angst te onderbouwen. Ze zijn heel gevoelig voor het astrale niveau die binnenkomt via het derde chakra, deze staat dan te ver geopend. Indrukken van buitenaf zijn vaak te veel omdat ze de vibraties van allerlei mensen om hun heen opnemen, bijvoorbeeld in een mensenmenigte.

Remedie:

Aspen geeft vertrouwen en veiligheid waarmee de angsten worden weggehaald. Gevoelens voor naderend onheil zullen verdwijnen. Er ontstaat een verlangen naar nieuwe avonturen die met vertrouwen en nieuwsgierigheid tegemoet wordt getreden.

Beech

Nederlandse naam: Beuk
Botanische naam: Fagus sylvatica
Hoofdgroep: overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
Kernwoorden: weinig empathisch, arrogant, gevoel van superioriteit

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die last hebben van onverdraagzaamheid. Het gaat om zowel geestelijke als lichamelijke onverdraagzaamheid. Als een ander dier iets doet wat in hun ogen verkeerd is dan zullen ze zich er snel mee gaan bemoeien. Ze corrigeren het gedrag van het andere dier, het kan zelfs zo vergaan dat ze mensen gaan corrigeren. Ze vertonen vaak dominant gedrag. Ze staan meestal hoog in rang maar dit hoeft niet altijd. Lichamelijke klachten zoals allergieën, gevoeligheid voor licht, aanraking, geluid, warmte of kou zijn ook tekens van onverdraagzaamheid.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die het moeilijk vinden om de tekortkomingen van anderen te begrijpen. Ze vinden zichzelf perfectionisten en accepteren niet dat andere mensen anders denken en leven. Ze zijn erg kritisch, onverdraagzaam en niet erg empathisch. Ze lijken soms rustig en geduldig terwijl ze dit vanbinnen niet zijn. Ze kunnen zich irriteren aan gebaren, spreekgewoontes of onvolkomenheden. Ze kunnen zich niet inleven in de gevoelens van een ander en ze daarom afdoen als minderwaardig of onbelangrijk. Dit komt voort uit een onvermogen om zelf met gevoelens om te gaan, ze zijn intolerant uit onzekerheid.

Remedie:

Beech laat ervaren wat gevoelens zijn. Er ontstaat tolerantie en verdraagzaamheid. Respect voor anderen wordt gecreëerd waardoor er begrip is dat iedereen anders is. De blokkade in het hartchakra verdwijnt, waardoor de levensenergie weer zal kunnen doorstromen.

Centaury

Nederlandse naam: Duizendguldenkruid
Botanische naam: Centaurium umbellatum
Hoofdgroep: overgevoeligheid voor invloeden en denkbeelden
Kernwoorden: moeite om voor zichzelf op te komen, gehoorzaam

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die niet voor zichzelf opkomen. Ze lijken geen eigen wil te hebben, tonen weinig initiatief en weinig wilskracht. Deze dieren laten zich vaak op de kop zitten door zowel andere dieren als mensen of kinderen. Bij mishandeling zullen zij geen wraak vertonen en heeft het zelfs geen terughoudendheid als het opnieuw in een dergelijke situatie terechtkomt.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die niet voor zichzelf opkomen. Ze zijn altijd bereidwillig en vriendelijk. Ze willen graag helpen en durven daarom anderen niet teleur te stellen. Ze vinden het lastig om nee te zeggen en raken uitgeput omdat ze te veel hooi op de vork nemen. Ze worden gemakkelijk gedomineerd en gemanipuleerd door andere mensen die hun zachtmoedigheid uitbuiten.

Remedie:

Centaury voegt kracht en zelfrespect toe aan de zachtmoedigheid. Je leert om goed te kijken naar je eigen behoeftes en verlangens en hier ook naar te handelen. Nee zeggen mag en is juist goed! Hierdoor zullen anderen ook respect krijgen.

Cerato

Nederlandse naam: Loodkruid
Botanische naam: Ceratostigma willmottiana
Hoofdgroep: onzekerheid
Kernwoorden: onzeker (twijfelen aan eigen oordeel), weinig zelfvertrouwen

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die erg onzeker zijn en veel twijfelen. Ze hebben veel bevestiging nodig van anderen omdat ze zelf door twijfel niet kunnen kiezen. Als ze twijfelen doen ze vaak maar niets, hierdoor kunnen ze dom overkomen maar dat zijn ze niet. Ze kijken vaak achterom “doe ik het zo goed?”. Vaak halen ze steun uit anderen, ze kijken eerst af en doen het daarna zelf. Door de onzekerheid zijn ze erg gevoelig voor correcties.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die niet genoeg zelfvertrouwen hebben om beslissingen te maken. Ze twijfelen aan hun eigen oordeel en vragen anderen om advies. Door het advies van anderen nemen ze vaak een verkeerde beslissing, waarna ze tegen zichzelf zeggen “ik wist dat ik het andere had moeten doen”. Ze kunnen zelfs zo lang twijfelen dat ze kansen voorbij laten gaan. Ze hebben veel kennis en leren graag, maar door onzekerheid doen ze hier niets mee.

Remedie:

Cerato geeft het vertrouwen om naar de eigen innerlijke stem te luisteren. Er komt vertrouwen in eigen intuïtie waardoor de onzekerheid verdwijnt, ook betreffende het nemen van beslissingen. De ware aard van de persoon komt naar voren en de eigen individualiteit wordt ontdekt. De kennis die ze hebben wordt nu ook gebruikt.

Cherry Plum

Nederlandse naam: Kerspruim
Botanische naam: Prunus cerasifera
Hoofdgroep: angst
Kernwoorden: vage angst, angst voor controleverlies

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die spanning opslaan. Ze hebben geen controle over situaties waardoor ze heel gevoelig zijn voor spanningen die heersen, ze slaan deze op totdat ze onder hoogspanning staan. Aan de buitenkant is niet te zien wanneer de opgelopen spanning zal worden ontladen daardoor zijn ze nogal onvoorspelbaar in hun gedrag. Dit kan zich onverwachts uiten in happen of grauwen.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die bang zijn om de controle te verliezen. Er is angst voor het verliezen van hun verstand of de controle over zichzelf (angst voor krankzinnigheid). Ze zijn bang om anderen of zichzelf letsel te berokkenen. Ze kunnen last hebben van dwanggedachten, waanideeën, stemmen horen, onverwachtse woedeaanvallen, depressie of zelfmoordneigingen.

Remedie:

Cherry plum zorgt voor een kalme, heldere geest. De zelfcontrole komt terug waardoor spanningen losgelaten kunnen worden. Er is een rationele manier van denken en handelen. Het maakt dat er weer een bepaalde afstand van de dingen kan worden gehouden.

Chestnut Bud

Nederlandse naam: Knop van de witte paardenkastanje
Botanische naam: Aesculus hippocastanum
Hoofdgroep: onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden
Kernwoorden: fouten herhalen, hardleers

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die steeds weer de zelfde fouten maken. Door het snelle denken zullen ze sneller fouten maken, ze handelen direct en denken niet na over de gevolgen. Ze zijn erg hardleers, ze leren niet van hun fouten hoe vaak die ook gemaakt worden. Ze kunnen blijven steken in hun ontwikkelingen.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die steeds weer de zelfde fouten maken. Doordat ze last hebben van concentratiestoornissen en altijd al een stap vooruit zijn ontstaan er fouten. Ze bouwen spanning op doordat ze in herhalende patronen blijven zitten. Ze hebben tevens vaak te kampen met terugkerende pijnen zoals migraine of IBS (spastische dikke darm), ze zoeken hier geen verklaring voor en zo blijft de vicieuze cirkel ronddraaien.

Remedie:

Chestnut bud helpt om inzicht te krijgen in herhalende patronen, oftewel de vicieuze cirkel te doorbreken. Er ontstaat een rust waardoor er van fouten wordt geleerd. Er wordt niet meer op de zaken vooruit gelopen, daardoor ontstaat er een meer in het hier en nu zijn.

Chicory

Nederlandse naam: Wilde cichorei
Botanische naam: Cichorium intybus
Hoofdgroep: overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
Kernwoorden: bezitterig, behoefte om nodig te zijn, aandacht eisen

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die overdreven lief en aanhankelijk zijn. Ze vragen veel aandacht zowel op een positieve manier als op een negatieve manier. Ze kunnen ook last hebben van jaloezie en bezitterigheid, dit kan zijn op ‘zijn’ mensen maar ook op eigen bezittingen zoals speelgoed en eten.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die erg vriendelijk en liefdevol zijn.
Ze voelen zich op hun best als iemand ze nodig heeft, ze zijn daardoor erg betuttelend.
Hun bezorgdheid kan heel verstikkend werken. Ze voelen zich snel gekwetst en ze proberen de mensen waar ze van houden op een bezitterige manier vast te houden.

Remedie:

Chicory helpt om onvoorwaardelijk van anderen te houden zonder aandacht of liefde terug te verwachten. Het zorgt er voor dat knellende banden worden losgelaten. Er wordt liefde en hartelijkheid gegeven zonder er dankbaarheid voor terug te verlangen. Er ontstaat een gevoel van voldoening en zelfverzekerdheid.

Clematis

Nederlandse naam: Bosrank
Botanische naam: Clematis vitalba
Hoofdgroep: Onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden
Kernwoorden: dromerigheid, afwezigheid (onvoldoende aanwezig in het hier en nu)

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die geestelijk afwezig zijn. Ze zijn vaak slecht gesocialiseerd en hebben daardoor moeite met het opnemen van omgevingsindrukken. Ze sluiten zich af in situaties waar ze niet mee om weten te gaan. Ze zijn zo afwezig dat ze vaak niks horen, ze willen wel maar ze horen gewoon niets. Ze lijken sloom, slapen graag en liggen vaak stilletjes met de ogen open voor zich uit te dromen. Dieren die mishandeld zijn geweest kunnen ook in deze geestelijke afwezigheid vluchten.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die geestelijk afwezig zijn. Ze kijken wel maar zien niets, ze luisteren maar horen niets. Ze zijn niet geïnteresseerd in vandaag omdat ze hopen dat morgen beter is. Ze zijn erg dromerig en leven niet in het hier en nu. De fantasiewereld is beter dan de realiteit, oftewel vluchtgedrag. Ze zijn vaak artistiek en creatief of hebben last van concentratiezwakte.

Remedie:

Clematis helpt om met beide voeten op de grond te blijven. Het zorgt er voor dat de gedachtewereld wordt beteugeld. Er ontstaat een bezighouden met vandaag en voldoening voelen in het heden. Het opent de ogen en oren voor de realiteit en zorgt er voor dat uitdagingen en confrontaties aangegaan kunnen worden

Crab Apple

Nederlandse naam: Wilde appel
Botanische naam: Malus pumila
Hoofdgroep: Moedeloosheid en wanhoop
Kernwoorden: negatief zelfbeeld, ongelofelijk perfectionistisch, gevoel van onreinheid

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die last hebben van onreinheid. Ze lijken geobsedeerd door hun eigen lichaam en de reinheid daarvan. Ze zijn erg pietluttig waardoor ze eindeloos kunnen poetsen aan het lichaam, zelfs zo overdreven dat er lik plekken ontstaan. Het kan zowel lichamelijke als geestelijke onreinheid zijn.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die last hebben van onreinheid. Ze voelen zich smerig of besmet en hebben het gevoel dat ze zichzelf moeten zuiveren van de besmetting. Ze kunnen erg dwangmatig op een obsessieve manier schoonmaken. Ze kunnen zich druk maken over kleine onvolmaaktheden van het lichaam. Ze zijn erg perfectionistisch waardoor ze zich storen aan allerlei dingen die niet kloppen. Het kan zowel lichamelijke als geestelijke onreinheid zijn.

Remedie:

Crab apple helpt om het lichaam en geest te reinigen en ontgiften. Het leert om alles weer in het juiste perspectief te zien, waardoor er ruim denken ontstaat. Onvolkomenheden worden gewaardeerd en geaccepteerd.
Er komt een gevoel van ontspannen en zuiver voelen.

Elm

Nederlandse naam: Veldiep
Botanische naam: Ulmus procera
Hoofdgroep: Moedeloosheid en wanhoop
Kernwoorden: uitgeput, te veel hooi op de vork nemen (druk en verantwoordelijkheid niet meer aankunnen)

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die de druk en verantwoordelijkheid even niet meer aankunnen. Ze zijn evenwichtig en krachtig maar kunnen tijdelijk de verantwoordelijkheid niet meer aan. Ze zijn dan erg onrustig, zenuwachtig, vermoeid of soms zelfs moedeloos.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die de druk en verantwoordelijkheid even niet meer aankunnen. Ze zijn een sterke persoonlijkheid die soms te veel hooi op de vork nemen. Ze hebben erg het gevoel dat ze alles zelf en alleen op moeten lossen. Ze zijn te sterk om hulp in te schakelen, dat zou immers een teken van zwakte zijn. Ze zijn tijdelijk overbelast door alle verantwoordelijkheid, dit gaat gepaard met het gevoel van tekort te schieten. Ze hebben geen energie meer, ze staan op het punt van instorten en hebben de neiging om het bijltje er bij neer te gooien.

Remedie:

Elm helpt om de geest te kalmeren en brengt het zelfvertrouwen terug. Het geeft de kracht om weer verder te gaan. Er komt een duidelijke grens in de druk en verantwoordelijkheid, zodat het niet meer te veel wordt.

Gentian

Nederlandse naam: Slanke gentiaan
Botanische naam: Gentiana amarella
Hoofdgroep: Onzekerheid
Kernwoorden: moedeloosheid, neerslachtig

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die last hebben van depressie met een oorzaak die te herleiden is. Ze zijn snel ontmoedigd. Ze zijn minder actief en hebben last van moedeloosheid.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die last hebben van depressie met een oorzaak die te herleiden is. Ze zijn vaak teleurgesteld, ontmoedigd en moedeloos. Tegenslagen veroorzaken depressie en neerslachtigheid. Na mislukkingen ontstaat er twijfel, waardoor er nergens meer vertrouwen in is.

Remedie:

Gentian helpt om de negativiteit te verjagen en bevordert het doorzettingsvermogen. Het eeuwige zwartkijken en pessimisme wordt weggenomen, daarvoor komt optimisme en vertrouwen in de plaats. Het leert om met moeilijkheden om te gaan, want dit hoort nu eenmaal bij het leven. Er ontstaat een geloven in het goede dat het leven te bieden heeft.

Gorse

Nederlandse naam: Gaspeldoorn
Botanische naam: Ulex europaeus
Hoofdgroep: Onzekerheid
Kernwoorden: wanhoop, moed opgegeven, neerslachtig

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die de moed hebben opgegeven. Ze doen geen moeite meer om van het leven te genieten, ze hebben de levensvreugde verloren. Ze zitten in een negatieve spiraal waardoor ze niks meer doen en ook niet proberen. Ze zitten in een wanhopige toestand.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die de moed hebben opgegeven. Ze hebben het gevoel dat ze zich in een uitzichtloze situatie bevinden, ze zien geen uitweg meer en zijn daardoor wanhopig. De problemen zijn zo opgestapeld dat de moed is opgegeven om nog oplossingen te vinden en ze doen er ook geen moeite meer voor. Ze hebben de levensvreugde verloren.

Remedie:

Gorse helpt om pessimisme te veranderen in optimisme. Het geeft kracht om problemen te overwinnen en geeft vernieuwde moed. Er komt weer hoop om alle moeilijkheden te verslaan. De energie om het lot in eigen handen te nemen komt weer terug. Het zal helpen om het lot te kunnen dragen.

Heather

Nederlandse naam: Struikheide
Botanische naam: Calluna vulgaris
Hoofdgroep: Eenzaamheid
Kernwoorden: aandacht eisen (te veel over zichzelf praten), egocentrisch

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die erg opdringerig zijn. Ze vragen constant aandacht en kunnen niet alleen zijn. Ze zijn vaak druk van karakter en doen er alles aan om aandacht te krijgen. Ze voelen zich diep ongelukkig als ze geen aandacht krijgen. Hun geluk hangt af van de aandacht die ze krijgen, ze hebben nooit geleerd om zich als zelfstandig individu gelukkig te voelen. Ze hebben last van verlatingsangst. Ze gedragen zich zo omdat ze voornamelijk angstig en onzeker zijn.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die altijd behoefte aan gezelschap hebben en altijd over zichzelf praten. Ze zijn praatziek en tijdens gesprekken erg egocentrisch, zodra iemand iets vertelt beginnen ze meteen over zichzelf. Ze denken dat alles om hun problemen draait, waardoor ze moeite hebben om naar anderen te luisteren. Ze zijn bang om alleen te zijn waardoor ze zich vastklampen aan anderen, maar door dit gedrag vermijden anderen deze persoon. Hun eigen gedrag leidt tot minder sociale contacten waardoor ze in een vicieuze cirkel blijven zitten.

Remedie:

Heather helpt om de innerlijke rust terug te krijgen. Ze helpt om de gedachten en aandacht naar buiten te richten in plaats van naar binnen. Er ontstaat zelfliefde waardoor je kracht en vertrouwelijkheid uit kan stralen. Er komt vermogen om met anderen mee te voelen en mee te helpen. Mededogen en liefde voor de ander zullen het leven verrijken.

Holly

Nederlandse naam: Hulst
Botanische naam: Ilex aquifolium
Hoofdgroep: Overgevoeligheid voor invloeden en denkbeelden
Kernwoorden: jaloers, nooit tevreden, afgunst, haat, nijd, achterdocht

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die erg humeurig zijn. Ze zijn snauwerig, achterdochtig en jaloers. Ze zijn bang om tekort te komen. Ze kunnen erg wraakzuchtig zijn als ze zich tekortgedaan voelen. Ze zijn erg onzeker waardoor ze het gevoel ‘aanval is de beste verdediging’ hebben. Ze zijn vaak slecht gehumeurd en beginnen al met grommen of uitvallen als ze maar denken dat een ander ze wil benadelen.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die erg humeurig zijn. Ze hebben last van brandende, slopende emoties die voor humeurige uitbarstingen zorgt. Deze uitbarstingen kunnen zonder waarschuwing plaats vinden of naar binnen slaan en daar woede en wrevel veroorzaken. Ze hebben last van jaloezie, afgunst, haat, nijd en achterdocht, deze emoties zorgen voor humeurige uitbarstingen.

Remedie:

Holly helpt om destructieve emoties te verwijderen. Het brengt vergevingsgezindheid en kalmte. Er komt onvoorwaardelijke liefde waardoor alle haat en achterdocht verdwijnt. De negatieve spiraal van gevoelens wordt vervangen door zachtheid, vertrouwen en tolerantie, het hart wordt geopend.

Honeysuckle

Nederlandse naam: Rode kamperfoelie
Botanische naam: Lonicera caprifolium
Hoofdgroep: Onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden
Kernwoorden: heimwee, leven in het verleden (verleden wordt geïdealiseerd)

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die in het verleden leven. Ze kunnen het verleden moeilijk loslaten. Het verleden kan zowel positief als negatief zijn maar doordat ze er aangewend waren kunnen ze moeilijk schakelen naar het heden. Alle veranderingen in omstandigheden zowel positief als negatief zijn moeilijk.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die in het verleden leven of dat nu positief of negatief is geweest. Ze staan lang stil bij het verleden, ze willen dat alles weer is zoals het verleden. Allerlei momenten uit het verleden worden geïdealiseerd en ze zijn er van overtuigd dat het leven nooit meer zo mooi zal worden als het geweest is. Ze hebben last van heimwee en nostalgie.

Remedie:

Honeysuckle helpt om het verleden mee te nemen naar het heden. Doordat het verleden kan worden losgelaten en kan worden gezien als ervaring voor het heden, worden er ook weer mogelijkheden gezien voor de toekomst. Er komt vertrouwen en leven in het hier en nu. Geluk uit het verleden kan integreren met het geluk uit het heden.

Hornbeam

Nederlandse naam: Haagbeuk
Botanische naam: Carpinus betulus
Hoofdgroep: Onzekerheid
Kernwoorden: lusteloos, maandagochtendgevoel

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die lusteloos zijn. Ze hebben last van verveling, hangerigheid en lusteloosheid. Ze zitten in een dagelijkse sleur waardoor er geen enthousiasme meer is. Door de sleur hebben ze last van geestelijke vermoeidheid. Ze hebben last van apathie in bekende situaties en omgevingen.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die de dagelijkse beslommeringen niet aankunnen. Ze zijn lusteloos en ze voelen niet genoeg kracht of enthousiasme om de dagelijkse taken uit te voeren. Ze hebben last van het maandagochtend gevoel. Ze zitten vast in een eeuwige sleur en hebben het gevoel dat ze hier niet meer uitkomen, dit blijkt vaak maar tijdelijk te zijn het is alleen een probleem om op gang te komen.

Remedie:

Hornbeam geeft de kracht, doorzettingsvermogen en tevens motivatie om aan de dag te beginnen en deze ook af te maken. Het herstelt de energiebalans en eigen kracht. Het zorgt voor een hernieuwde levendige geest en neigt tot een afwisselend leven.

Impatiens

Nederlandse naam: Reuzenbalsemien
Botanische naam: Impatiens glandulifera
Hoofdgroep: Eenzaamheid
Kernwoorden: ongeduldig, snel geïrriteerd, prikkelbaar, hyperactief

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die ongeduldig zijn. Ze lijken het altijd druk te hebben. Ze maken 10 bewegingen waar een ander dier er maar 2 nodig heeft. Ze lopen continu heen en weer en slapen als het ware met één oog open. Ze kennen geen ontspanning en reageren snel op prikkels, vaak zonder er over na te denken. Ze kunnen makkelijk geïrriteerd raken, vooral als het hen niet snel genoeg gaat.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die ongeduldig zijn en snel geïrriteerd. Ze zijn altijd aan het haasten, kunnen niet wachten en zijn onrustig. Zodra iemand langzamer zijn dan zijzelf worden ze nors. Ze kunnen moeilijk ontspannen en zijn altijd bezig. Ze zijn erg ongeduldig en daardoor vaak prikkelbaar, hierdoor bouwt de innerlijke spanning zich op.

Remedie:

Impatiens geeft kalmte en helpt om de balans terug te krijgen. Leert om begrip te hebben dat niet iedereen op het zelfde tempo leeft en werkt, er zal meer geduld ontstaan. Er ontstaat een eerst te denken, dan pas te doen.

Larch

Nederlandse naam: Lariks
Botanische naam: Larix decidua
Hoofdgroep: Moedeloosheid en wanhoop
Kernwoorden: bang om te falen, weinig zelfvertrouwen in eigen kunnen

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die weinig zelfvertrouwen hebben. Ze missen meestal de opbouwende ervaringen die voor het zelfvertrouwen zorgen. Ze hebben meestal gebrekkige of negatieve leerervaringen gehad, waardoor het gevoel ontstaat dat ze nergens goed in zijn. Ze hebben gebrek aan eigenwaarde en ze zijn erg onzeker over hun gedrag.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die weinig zelfvertrouwen hebben. Ze geloven dat ze weinig kunnen en twijfelen zo erg aan zichzelf dat ze bang zijn om te falen. Ze zijn vaak zo overtuigd dat ze overal in falen dat ze het niet eens proberen. Ze kunnen ook falen door hun eigen overtuiging. Ze kunnen last hebben van faalangst.

Remedie:

Larch helpt om het zelfvertrouwen weer op te bouwen. Het geeft het vertrouwen om wat meer te durven, van het leven te proeven en mee te doen in plaats van toe te kijken. Door het zelfvertrouwen zal de faalangst afnemen.

Mimulus

Nederlandse naam: Maskerbloem
Botanische naam: Mimulus guttatus
Hoofdgroep: Angst
Kernwoorden: angst voor bekende dingen, verlegenheid

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die angst hebben voor aanwijsbare dingen. Ze hebben last van de gewone alledaagse angsten. Ze kunnen van nature angstig aangelegd zijn.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die angst hebben voor aanwijsbare dingen. Ze hebben last van alle dagelijkse angsten in het leven. Ze zijn verlegen en nerveus, voelen zich niet op hun gemak en geremd in de nabijheid van anderen of op bijeenkomsten. Ze praten niet vaak over hun angsten. Ze hebben last van angsten met een bekende oorzaak, het kan gaan om angsten met een hele verschillende oorzaak. Ze kunnen last hebben van verlegenheid, stotteren, onzekerheid en schuchterheid.

Remedie:

Mimulus geeft de kracht om angsten onder ogen te zien, zo worden de angsten kleiner om tenslotte te verdwijnen. Het geeft de moed om het leven weer in eigen hand te nemen.

Mustard

Nederlandse naam: Herik
Botanische naam: Sinapis arvensis
Hoofdgroep: Onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden
Kernwoorden: zwaarmoedig zonder aanwijsbare reden, depressie

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die last hebben van melancholie en wanhoop. Ze vertonen afwisselend gedrag tussen normaal en melancholisch, zonder een aanwijsbare reden.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die door donkere wolken overschaduwd worden. Ze hebben last van naargeestigheid en moedeloosheid zonder aanwijsbare reden. Zwaarmoedigheid en depressie zijn hier ook een onderdeel van. Ze kunnen onverwachts overvallen worden door negatieve emoties. Het ene moment kan het heel goed gaan en van het een op het andere moment bevinden ze zich in zwaarmoedigheid en depressie.

Remedie:

Mustard verwijdert de donkere wolken. Het geeft vrolijkheid en opgewektheid. Het verdrijft de somberheid en geeft er een innerlijke blijmoedigheid voor terug. De innerlijke blijmoedigheid zorgt er voor dat alle dagen op een evenwichtige manier kan worden doorstaan, zowel lichte als donkere dagen maar ook blije en trieste dagen. De levensvreugde keert terug waardoor elke dag kan worden geleefd in opgewektheid, helderheid en vreugde.

Oak

Nederlandse naam: Zomereik
Botanische naam: Quercus robuw
Hoofdgroep: Moedeloosheid en wanhoop
Kernwoorden: altijd door blijven gaan, weigeren op te geven, moeheid (geen kracht meer om te vechten)

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die een enorm doorzettingsvermogen hebben maar daardoor hun reserves hebben aangebroken. Ze hebben een sterk en moedig karakter met een doorzettingsvermogen waardoor ze onvermoeibaar lijken. Ze willen de vermoeidheid niet toegeven waardoor ze in een staat van uitputting terecht komen.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die een enorm doorzettingsvermogen hebben maar daardoor hun reserves hebben aangebroken. Ze sterk, betrouwbaar en vechters daardoor geven ze niet gemakkelijk op en breken daarom hun reserves aan. Ze zijn moe of zelfs wel oververmoeid maar geven dit niet toe en zullen altijd door blijven gaan.

Remedie:

Oak leert om evenwichtig om te gaan met de levensenergie, zodat er geen roofbouw meer wordt gepleegd op lichaam en geest. Het geeft nieuwe kalmte, uithoudingsvermogen en standvastigheid.

Olive

Nederlandse naam: Olijf
Botanische naam: Olea europaea
Hoofdgroep: Onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden
Kernwoorden: uitputting zowel fysiek als mentaal, moeheid, hangerig

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die last hebben van algehele uitputting. Ze hebben last van intense vermoeidheid, ze slapen veel en hebben weinig behoefte aan eten.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die last hebben van algehele uitputting. Ze zijn zowel fysiek als mentaal uitgeput en hebben alle verschijnselen van oververmoeidheid en overspanning genegeerd.

Remedie:

Olive brengt het energieniveau weer op peil. De kracht, vitaliteit en interesse in het leven worden herstelt. Het leert om de gemoedsrust en de energiebalans beter te bewaren. Het helpt om een reserve energiebron aan te leggen.

Pine

Nederlandse naam: Grove den
Botanische naam: Pinus sylvestris
Hoofdgroep: Moedeloosheid en wanhoop
Kernwoorden: schuldgevoelens, altijd verontschuldigen (zelfs voor andermans fouten)

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die last hebben van schuldgevoelens. Ze gedragen zich schuldig of ze nu iets gedaan hebben of niet. Ze kunnen zich zelfs schuldig voelen als er een negatieve spanning in de lucht hangt. Ze zijn erg aanhankelijk en zacht van karakter.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die last hebben van schuldgevoelens, zowel van lang geleden als van kort geleden. Ze zijn altijd aan het verontschuldigen, zelfs voor de fouten van een ander. Ze lijden erg aan wroeging, ook al hebben ze niks verkeerds gedaan. Ze hebben last van zelfverwijt en wanhoop.

Remedie:

Pine geeft liefde, helderheid van geest, samen met een beter uitgebalanceerde visie op het leven. Het maakt sterker en zorgt er voor dat oude negatieve gedachtes en schuldgevoelens worden losgelaten. Het lost de zelfverwijt op en leert om te vergeven en vergeten.

Red chestnut

Nederlandse naam: Rode kastanje
Botanische naam: Aesculus carnea
Hoofdgroep: Angst
Kernwoorden: overbezorgd

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die overmatig bezorgd zijn om anderen. Ze hebben het gevoel dat ze moeten beschermen en doen dit op een overdreven manier. Ze hebben heel erg een beschermingsdrang.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die overmatig bezorgd en ongerust zijn om anderen. De grootste zorg is de veiligheid en welzijn van hun gezin en maken zich daardoor onnodig zorgen. Ze veroorzaken onnodige drukte met hun overbezorgdheid en anderen kunnen daarvan geïrriteerd raken. Ze halen zich altijd doemscenario’s en vreselijke gebeurtenissen in het hoofd. De ongerustheid betreft alleen maar anderen, ze maken zich geen zorgen over zichzelf.

Remedie:

Red chestnut zorgt voor meer vertrouwen. Het leert om minder bezorgd te zijn en de irrationele angsten in perspectief te zetten. Het leert om van anderen te houden en geven op een zachtaardige manier zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen. Het geeft vertrouwen om te durven loslaten, daardoor ontstaat er rust.

Rock rose

Nederlandse naam: Zonneroosje
Botanische naam: Helianthemum nummularium
Hoofdgroep: Angst
Kernwoorden: paniek, schrik, angst

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die last hebben van paniek en snel schrikken. Ze raken bij het minste of geringste in paniek, bijkomen na de schrik gaat heel langzaam. Ze kunnen erg schrikkerig van aard zijn. Vaak gaat het om een acute situatie.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die last hebben van paniek, vrees of elke andere panische angst of deze nu rationeel is of niet. Ze kunnen last hebben van fobieën, nachtmerries, trillen en/of zweten van angst. Ze kunnen erg schrikkerig van aard zijn. Vaak gaat het om een acute situatie.

Remedie:

Rock rose verjaagt de angst en behoed voor vrees. Het geeft moed en innerlijke rust om de moeilijke, beangstigende of bedreigende situatie aan te gaan.

Rock water

Nederlandse naam: Bronwater
Botanische naam: x
Hoofdgroep: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
Kernwoorden: perfectionistisch, idealistisch, onmogelijke doelen nastreven, starheid

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die star en stug zijn. Ze nemen het leven heel serieus. Ze willen alles volgens bepaalde principes en vaste volgordes doen. Ze corrigeren als wij iets ‘fout’ doen. Ze kunnen door hun starheid en stugheid afstandelijk overkomen. Discipline is voor hun heel erg belangrijk en zullen dit ook kenbaar maken.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die star en stug zijn, daardoor houden ze zich aan strikte regels. Ze zijn erg idealistisch en kunnen erg fanatiek worden. Ze zijn perfectionisten en verwachten zowel perfectie van hunzelf als van anderen. Ze streven naar eeuwige perfectie en door de zelfopgelegde discipline vergeten ze dat er ook nog plezier in het leven is.

Remedie:

Rock water geeft een gebalanceerde levensperspectief, brengt tolerantie, soepelheid, vrede en begrip. Het leer dat de idealen wel realistisch moeten zijn. Het dwangmatige zal verdwijnen en plezier komt hiervoor in de plaats.

Scleranthus

Nederlandse naam: Hardbloem
Botanische naam: Scleranthus annuus
Hoofdgroep: Onzekerheid
Kernwoorden: besluiteloosheid (kiezen uit twee opties), onzeker

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die onevenwichtig zijn. Ze kunnen last hebben van extreme stemmingswisselingen. Ze kunnen zelfs lichamelijke klachten ervaren die vooral met het evenwichtsorgaan te maken hebben. Door het constante wisselen van emoties zijn ze rusteloos en labiel. Ze twijfelen continu als het gaat om keuzes maken. Ze zijn nogal onvoorspelbaar en het lijkt soms of ze niet nadenken, ook komen ze een beetje dommig over. Ze denken wel degelijk na maar kunnen gewoon geen keuze maken. Ze kunnen door het constante twijfelen overspannen worden.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die altijd twijfelen en het moeilijk vinden om te kiezen tussen twee dingen. Ze zijn weifelend, rustig en vechten de problemen helemaal zelf uit. Ze bespreken hun problemen niet met anderen. Door de innerlijke rusteloosheid hebben ze last van besluiteloosheid. Ze hebben last van concentratiezwakte en stemmingswisselingen. Door de stemmingswisselingen worden keuzes die gemaakt zijn vaak weer teruggetrokken.

Remedie:

Scleranthus geeft helder inzicht in mogelijkheden, gedachten en gevoelens. Het helpt om innerlijk evenwicht te vinden zodat de besluiteloosheid verdwijnt. Het bevordert het concentratievermogen. Er komt helderheid en duidelijkheid.

Star of Bethlehem

Nederlandse naam: Vogelmelk
Botanische naam: Ornithogalum umbellatum
Hoofdgroep: Moedeloosheid en wanhoop
Kernwoorden: ernstige schok, psychische shock, hysterie, trauma, verdriet

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die uit balans zijn door een traumatische ervaring. Ze hebben last van de gevolgen van een traumatische ervaring zowel geestelijk als lichamelijk. De traumatische ervaring kan zowel is het heden als in het verleden hebben plaats gevonden.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die uit balans zijn door een traumatische ervaring. Ze kunnen de traumatische ervaring niet verwerken en daardoor kunnen geestelijke en lichamelijke klachten ontstaan. Ze hebben last van onverwerkte emoties waardoor de levensenergie minder goed door de verschillende chakra’s kan stromen. De traumatische ervaring kan zowel in het heden als in het verleden hebben plaatsgevonden.

Remedie:

Star of Bethlehem geeft troost en verlicht zowel de pijn als de leed. Het helpt om de traumatische ervaring te verwerken en maakt de emoties draaglijker. Het werkt als een balsem voor de ziel en als pijnstiller voor de geest.

Sweet chestnut

Nederlandse naam: Tamme kastanje
Botanische naam: Castanea sativa
Hoofdgroep: Moedeloosheid en wanhoop
Kernwoorden: radeloos, wanhopig, diep ongelukkig, geen uitweg meer zien

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die volledig wanhopig zijn. Ze hebben niet de wil om verder te leven. Hun lijden is zo sterk dat ze geen uitkomst meer zien.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die volledig wanhopig zijn. Ze zijn radeloos en hun lijden is zo sterk dat ze geen uitkomst meer zien. Ze kunnen in de war, diep ongelukkig of diepbedroefd zijn.

Remedie:

Sweet chestnut heft de radeloosheid op en brengt vertrouwen en hoop terug. Het verlicht de kwelling en brengt licht in de innerlijke duisternis. Het helpt om de eigen kracht te vinden om weer door te kunnen gaan.

Vervain

Nederlandse naam: Ijzerhard
Botanische naam: Verbena officinalis
Hoofdgroep: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
Kernwoorden: overdreven enthousiasme, anderen tot hun zienswijze willen bekeren, prestatiedrang

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die overmatig enthousiast zijn en die overdrijven tot een vak hebben gemaakt. Wat er in hun hoofd zit, krijg je er niet zomaar uit. Ze zijn hardnekkig en soms hyperactief. Ze zijn geobsedeerd met waar ze mee bezig zijn en hun gedrevenheid zorgt voor hyperactief en overspannen gedrag.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die een sterke wil hebben, zeer moedig zijn en anderen tot hun zienswijze willen bekeren. Ze zijn erg fanatiek en geven om verschillende dingen. Ze kunnen zo enthousiast zijn dat ze zichzelf voorbij lopen. Ze hebben last van prestatiedrang en idealisme. Ze proberen altijd de waarde van hun idealen over te brengen aan anderen. Ze plegen roofbouw op hun eigen lichaam omdat ze altijd doorgaan. Ze zijn er zo aan gewend om hun lichaam tot het uiterste te drijven dat de vermoeidheid niet meer bewust wordt ervaren.

Remedie:

Vervain helpt om te ontspannen en het rustig aan te doen. Er wordt geen roofbouw meer gepleegd op het lichaam. Het laat zien dat het niet nodig is om anderen in de idealen te laten geloven en deze dus ook niet hoeft te delen. Overdreven idealisme wordt omgezet naar aanstekelijke enthousiasme.

Vine

Nederlandse naam: Wijnstok
Botanische naam: Vitis vinifera
Hoofdgroep: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
Kernwoorden: erg zelfverzekerd (dominant), overheersend, ander zijn wil opleggen

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die erg zelfverzekerd zijn. Als ze in een positieve energie zitten kunnen ze op een juiste manier leiding geven, zonder dwang en overheersing. Maar zodra ze in een negatieve energie zitten wordt het een vechtersbaas. Ze vinden het leuk om te overheersen. Ze kunnen uitvallen zonder dat er aanleiding toe is.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die erg zelfverzekerd zijn. Ze zijn leiders, beslissers, ambitieus en vastbesloten. Ze kunnen erg overheersend zijn en ze zijn zo dwingend dat ze anderen emotioneel kunnen beschadigen. Ze leggen een ander hun wil op. Ze hebben emoties van vroeger weggestopt waardoor er blokkades op de hart en keel chakra zitten.

Remedie:

Vine verzacht de wreedheid en agressie maar laat positief leiderschap en vertrouwen intact.

Walnut

Nederlandse naam: Walnoot
Botanische naam: Juglans regia
Hoofdgroep: Overgevoeligheid voor invloeden en denkbeelden
Kernwoorden: moeite met veranderingen (zelf gekozen), weinig wilskracht en doorzettingsvermogen

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die het moeilijk vinden om met verandering om te gaan. Ze zijn door bepaalde oorzaken tijdelijk wat kwetsbaar of extra gevoelig. Ze kunnen moeite hebben met verhuizing, tijdelijke scheiding van de eigenaar (opvang), overgang van nest naar nieuwe eigenaar of een nieuwe huisgenoot. Ze kunnen met allerlei grote veranderingen moeite hebben.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die het moeilijk vinden om met verandering om te gaan. Ze hebben vaak zelf voor deze verandering gekozen, denk hierbij aan een nieuwe baan, verhuizing of scheiding. Door hun zwakke doorzettingsvermogen en wilskracht hebben ze moeite om deze keuzes door te zetten.

Remedie:

Walnut vernieuwt en helpt opnieuw te beginnen. Het geeft doorzettingsvermogen en de sterke wil om wensen waar te maken. Het creëert standvastigheid en zelfverzekerdheid.

Water violet

Nederlandse naam: Water violier
Botanische naam: Hottonia palustris
Hoofdgroep: Eenzaamheid
Kernwoorden: afstandelijk, gereserveerd (isolement), trots

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die zich afstandelijk en hooghartig gedragen. Ze zijn bekwaam, rustig en graag op zichzelf. Ze zijn erg onafhankelijk en van nature heel vriendelijk. Ze zijn vaak erg statig, op dat soort momenten straalt de superioriteit van hun af. Zitten ze in een negatieve energie dan gedragen ze zich afstandelijk en hooghartig. Ze sluiten zich op dat soort momenten af voor anderen en trekken zichzelf terug. Ze komen dan koel, trots en ongenaakbaar over.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die afstandelijk en in zichzelf gekeerd zijn. Ze zijn zeer rustig, onafhankelijk, bekwaam en hebben niemand nodig. Ze zijn waardig en fier. Ze voelen zich vaak superieur waardoor ze denken dat ze boven anderen staan. Ze zijn afstandelijk en hebben een gereserveerde houding tegenover anderen. Doordat ze een trotse, afstandelijke houding aannemen zijn of lijken ze ontoegankelijk voor anderen.

Remedie:

Water violet helpt de afstand met anderen te verkleinen, waardoor de nabijheid en warme vriendschap gevoeld kan worden. De kalmte en waardigheid blijft bewaard. Trots gaat over in natuurlijke gratie. De behoefte aan isolatie en alleen zijn zal afnemen.

White chestnut

Nederlandse naam: Paardenkastanje
Botanische naam: Aesculus hippocastanum
Hoofdgroep: Onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden
Kernwoorden: doormalen, onrust

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die last hebben van geestelijke onrust en gebrek aan concentratie. Ze zijn tegelijk vermoeid en onrustig. Ze zijn vermoeid omdat ze zich geestelijk niet kunnen ontspannen. Doordat ze zich niet kunnen ontspannen zijn ze ook onrustig. Ze luisteren slecht door hun gebrek aan concentratie en zijn op volle toeren malende hersens.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die geplaagd worden door ongewenste gedachtes. De ongewenste gedachtes blijven zich telkens herhalen waardoor men hoofdpijn krijgt en zich gekweld voelt. Ze hebben het gevoel dat hun gedachtestroom niet te stoppen is, dit levert ook vaak slaapproblemen op. Het gevolg is vermoeidheid en soms chronische (spanning) hoofdpijn. Deze ongewenste gedachtes komen vaak in een bepaalde periode van zorgen, maar ze kunnen ook een aangeboren piekeraar zijn. Ze kunnen last hebben van dwanggedachten.

Remedie:

White chestnut brengt kalmerende gedachtes en herstelt de gemoedsrust. Er ontstaat een innerlijke rust, waardoor gedachtes voorbij kunnen komen zonder er in te blijven hangen. Het zorgt voor een heldere geest waardoor men de gedachtestroom kan onderbreken en onder controle houden.

Wild oat

Nederlandse naam: Ruwe dravik
Botanische naam: Bromus ramosus
Hoofdgroep: Onzekerheid
Kernwoorden: ware doel in het leven nog niet gevonden, eeuwige zoeker, besluiteloosheid

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die niet kunnen kiezen uit hun eigen goede kwaliteiten en interesses. Ze hebben een ruime aanleg aan mogelijkheden en lijkt overal goed in te zijn. Ze vinden alles leuk om te doen en zijn graag met veel verschillende dingen bezig. Als ze geen interessante dingen krijgen aangeboden verzinnen ze zelf iets leuks. Het nadeel is dat zodra ze iets beheersen ze de concentratie meteen verlegen naar iets anders, daardoor wordt het moeilijk om een goede inzet te krijgen.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die hun ware doel in het leven nog niet gevonden hebben. Ze zijn op een kruispunt in hun leven aangekomen en weten niet welke weg ze moeten nemen. Ze hebben wel ambities om iets met hun leven te doen, maar weten niet goed wat. Ze hebben het gevoel te moeten kiezen uit heel veel keuzes. Ze kunnen worden gezien als de eeuwige zoeker. Ze hebben veel hoogdravende plannen maar brengen die zelden tot uitvoer, vaak blijken deze plannen een gril of bevlieging te zijn.

Remedie:

Wild oat geeft rust en zekerheid. Het helpt de juiste weg te kiezen in dit leven. Het geeft inzicht in het levensdoel. Het helpt obstakels uit de weg te ruimen waardoor er geen vertraging meer optreedt en de werkelijke bestemming gevonden wordt. Als de rust eenmaal gevonden is geeft het vasthoudendheid om de ambities werkelijk waar te maken.

Wild rose

Nederlandse naam: Hondsroos
Botanische naam: Rosa Canina
Hoofdgroep: Onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden
Kernwoorden: apathisch, lusteloos, berusting

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die zich berusten in het leven. Ze zijn toegewijd en trouw. Ze zijn heel makkelijk wat er ook gebeurt, ze leggen zich bij de situatie neer. Ze laten alles over zich heen komen en zullen niet protesteren, zelfs niet als ze iets vervelends overkomt. Ze lijken tevreden met hun situatie maar als je goed kijkt is dit berusting. Ze tonen weinig plezier en kiezen voor berusting omdat dit weinig energie kost.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die gelaten door het leven gaan. Ze zijn apathisch, hebben geen motivatie en doen geen moeite om dingen te veranderen of geluk te zoeken. Ze berusten zich in het verloop van het leven zonder er daadwerkelijk aan deel te nemen. Ze hebben geen interesse meer in het leven. Ze hebben geen zin of fut meer om nog iets te ondernemen, ze zitten als het ware hun tijd doelloos uit.

Remedie:

Wild rose geeft zin aan het leven, scherpt de geest en geeft plezier in het leven. Er komt meer energie en de apathisch levenshouding verdwijnt langzaam. De berusting zal plaats maken voor ambitie en doelgerichtheid. Het helpt om de verantwoordelijkheid en omstandigheden van het leven te aanvaarden.

Willow

Nederlandse naam: Bindwilg
Botanische naam: Salix vitellina
Hoofdgroep: Moedeloosheid en wanhoop
Kernwoorden: onrechtvaardig behandeld, achterdocht (tekortgedaan), verbitterd, wrok

Gemoedskenmerken dieren:

Dieren die last hebben van wrok, zelfmedelijden en ontevredenheid. Ze kunnen erg wraakzuchtig naar andere dieren zijn, omdat die ander iets deed wat ze zelf graag hadden gedaan. Meestal uit de wraak zich echter niet, maar kroppen ze dit op. Krijgen ze wel wat ze willen dan lijken ze daar toch niet tevreden mee. Ze bekijken het leven nogal somber en vinden zichzelf zielig.

Gemoedskenmerken mensen:

Mensen die last hebben van wrok, zelfmedelijden en ontevredenheid. Ze voelen zich oneerlijk behandeld en lijden onder tegenslagen. Ze zitten vol zelfmedelijden, klagen veel en raken hierdoor verbitterd. Ze voelen zich tekortgedaan, onrechtvaardig behandeld en koesteren hun wrok. Ze zijn verbitterd, mopperig en chagrijnig zonder duidelijk aantoonbare reden. Ze zoeken altijd de schuld bij de ander. Ze vinden het makkelijker om de oorzaak van een probleem bij een ander neer te leggen, dan te kijken naar hun eigen aandeel. Ze hebben moeite met vergeven en vergeten.

Remedie:

Willow geeft een positieve en optimistische levenshouding. Door de positieve levenshouding kan worden vergeven en vergeten. Door de optimistische levenshouding kan het leven vrolijk tegemoet worden getreden.

Rescue

Voor elke vorm van shock, zowel lichamelijk als geestelijk. Door de shock is de energie uit balans.

Kernwoorden gemoedskenmerken:

Cherry plum: vage angst, angst voor controleverlies
Clematis: dromerigheid, afwezigheid (onvoldoende aanwezig in het hier en nu)
Impatiens: ongeduldig, snel geïrriteerd, prikkelbaar, hyperactief
Rock rose: paniek, schrik, angst
Star of bethlehem: ernstige schok, psychische shock, hysterie, trauma, verdriet

Remedie:

Rescue helpt om de energie weer in balans te brengen. Cherry plum helpt tegen de angst om de controle te verliezen. Clematis helpt tegen apathie (in het hier en nu blijven). Impatiens helpt tegen de spanning en stress. Rock rose helpt tegen de hevige angst en paniek. Star of bethlehem helpt tegen de ‘psychische’ shock.