Healing

Wat is healing?

Healing is een overdracht van lichtenergie, vanuit de bron naar de ontvanger. De persoon die de healing geeft stuurt de lichtenergie door naar de ontvanger. Deze persoon is dus als het ware een doorgeefluik. Ieder dier of mens heeft een fysiek lichaam maar ook een energetisch lichaam, beter bekend als het aura. Als alles goed gaat in het leven dan voelt het ‘heel’ en gelukkig, over het algemeen is de energie dan in balans en trilt het aura op een hoge frequentie. De energieflow kan echter stagneren door allerlei omstandigheden. Meestal ontstaat er eerst een blokkade in het emotionele lichaam, waardoor het energieveld op een lagere trillingsfrequentie gaat trillen. Doordat wij vaak deze emoties negeren en hier geen actie op ondernemen, zal het na een tijd in het fysieke lichaam waarneembaar zijn. Door de healing kan er balans ontstaan of waarneembaar zijn. Tijdens een healing gebeurt er altijd wat er mag gebeuren omdat de bron oftewel gidsen precies weten wat er nodig is. Zij zullen ook alleen doen wat er op dat moment écht nodig is. Het kan best zijn dat er een bepaalde klacht is, maar dat zij de oorzaak of iets anders healing geven omdat het op dat moment beter is. De healing ontstaat op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel niveau. Gidsen weten op welk niveau te helen, waardoor er meer balans kan ontstaan.

Hoe werkt afstand healing?

Energie kent geen afstand, door de intentie in te zetten wordt de energie doorgestuurd naar de ontvanger. Omdat energie geen afstand kent kan het overal naar toe worden gestuurd zelfs naar de andere kant van de wereld.

Hoe ga ik te werk?

Mijn gidsen team zal de healing energie via mij doorsturen waar nodig is. Door de healing kan er balans ontstaan, dit zorgt er voor dat het aura weer op een hogere trillingsfrequentie terecht komt. Je kan dingen waarnemen, maar misschien ook helemaal niet. Niet iedereen merkt altijd wat er gebeurt maar de healing doet wel wat er nodig is. De healing energie werkt nog enkele dagen tot een week door.

Let op! Healing is geen vervanging voor medische behandelingen, dit is alleen ter ondersteuning en versterking.

Ben je nieuwsgierig, heb je vragen of voel je dit is helemaal wat voor mijn dier of misschien voor jezelf?

Be your own happiness, love and new beginnings
*Copyright tekst: ©Be your own cherry blossom