Bach bloesemremedies

Hoofdgroepen en gemoedskenmerken

De 38 remedies zijn onderverdeeld in zeven hoofdgroepen. Hieronder lees je meer over de verschillende hoofdgroepen en voor welke gemoedskenmerken (klachten) ze zijn.

Hoofdgroep 1 angst

 • Rock rose: paniek, schrik, angst

 • Mimulus: angst voor bekende dingen, verlegenheid

 • Cherry plum: vage angst, angst voor controleverlies

 • Red chestnut: overbezorgd

 • Aspen: vage angst, onbekende angsten

Hoofdgroep 2 onzekerheid

 • Cerato: onzeker (twijfelen aan eigen oordeel), weinig zelfvertrouwen

 • Scleranthus: besluiteloosheid (kiezen uit 2 keuzes), onzeker

 • Gentian: moedeloosheid, neerslachtig

 • Gorse: wanhoop, moed opgegeven, neerslachtig

 • Hornbeam: lusteloos, maandag ochtend gevoel

 • Wild oat: ware doel in het leven nog niet gevonden, eeuwige zoeker, besluiteloosheid

Hoofdgroep 3 onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden

 • Clematis: dromerigheid, afwezigheid (onvoldoende aanwezig in het hier en nu)

 • Honeysuckle: heimwee, leven in het verleden (verleden wordt geïdealiseerd)

 • Wild rose: apathisch, lusteloos, berusting

 • Olive: uitputting zowel fysiek als mentaal, moeheid, hangerig

 • White chestnut: doormalen, onrust

 • Mustard: zwaarmoedig zonder aanwijsbare reden, depressie

 • Chestnut bud: fouten herhalen, hardleers

Hoofdgroep 4 eenzaamheid

 • Water violet: afstandelijk, gereserveerd (isolement), trots

 • Impatiens: ongeduldig, snel geïrriteerd, prikkelbaar, hyperactief

 • Heather: aandacht eisen (te veel over zichzelf praten), egocentrisch

Hoofdgroep 5 overgevoeligheid voor invloeden en denkbeelden

 • Agrimony: conflicten vermijden (handhaven van harmonie), geforceerde vrolijkheid

 • Centaury: moeite om voor zichzelf op te komen, gehoorzaam

 • Walnut: moeite met veranderingen (zelf gekozen), weinig wilskracht en doorzettingsvermogen

 • Holly: jaloers, nooit tevreden, afgunst, haat, nijd, achterdocht

Hoofdgroep 6 moedeloosheid en wanhoop

 • Larch: bang om te falen, weinig zelfvertrouwen in eigen kunnen

 • Pine: schuldgevoelens, altijd verontschuldigen (zelfs voor andermans fouten)

 • Elm: uitgeput, te veel hooi op de vork nemen (druk en verantwoordelijkheid niet meer aankunnen)

 • Sweet chestnut: radeloos, wanhopig, diep ongelukkig, geen uitweg meer zien

 • Star of bethlehem: ernstige schok, psychische shock, hysterie, trauma, verdriet

 • Willow: onrechtvaardig behandeld, achterdocht (te kort gedaan), verbitterd, wrok

 • Oak: altijd door blijven gaan, weigeren op te geven, moeheid (geen kracht meer om te vechten)

 • Crab apple: negatief zelfbeeld, ongelofelijk perfectionistisch, gevoel van onreinheid

Hoofdgroep 7 overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

 • Chicory: bezitterig, behoefte om nodig te zijn, aandachteisen

 • Vervain: overdreven enthousiasme, anderen tot hun zienswijze willen bekeren, prestatiedrang

 • Vine: erg zelfverzekerd (dominant), overheersend, ander zijn wil opleggen

 • Beech: weinig empathisch, arrogant, gevoel van superioriteit

 • Rock water: perfectionistisch, idealistisch, onmogelijke doelen nastreven, starheid

Rescue

 • Cherry plum: vage angst, angst voor controleverlies

 • Clematis: dromerigheid, afwezigheid (onvoldoende aanwezig in het hier en nu)

 • Impatiens: ongeduldig, snel geïrriteerd, prikkelbaar, hyperactief

 • Rock rose: paniek, schrik, angst

 • Star of bethlehem: ernstige schok, psychische shock, hysterie, trauma, verdriet

Let op! De Bach bloesemremedies zijn ter ondersteuning en geen vervanging van reguliere therapieën en/of medicijnen.

Ben je nieuwsgierig, heb je vragen of voel je dit is helemaal wat voor mijn dier of misschien voor jezelf?

Be your own happiness, love and new beginnings
*Copyright tekst: ©Be your own cherry blossom